Zoeken
  • Noguru

De zin en onzin van borden, regels enzo...


Toen ik met mijn dochter hier langs liep waren er jammer genoeg al 2 paarden overleden. In de wei waren de overgebleven 3 paarden nog te zien. Ja, ik hoor je denken. Zeker die 2 van het dieet die zijn overleden. Ja, haha, je zou het wel denken. Maar ja, wat moet je nu doen als voorbijganger?! Totale verwarring. Ja, niet voeren maar er zijn niet 5 maar 3 paarden, dus mag het dan nu wel?

Of, ja, er zijn er al twee overleden, dus dat zullen die twee dieetpaarden wel zijn (toch te veel gevoerd ondanks het bord), dus dan kunnen we die anderen gewoon blijven voeren, toch? Of stel nou dat je bij de Weight Watchers werkt of beter nog paardoloog bent, dan weet je iets van gezond en verantwoord eten. Mogen die mensen dan wel voeren?

Borden met aanwijzingen of verboden, ik blijf ze verwarrend vinden. Zal wel mijn anarchistische inslag zijn. Conformisten zeggen dan dat regels goed zijn, want dat draagt bij aan structuur, helderheid, veiligheid en het geeft houvast en zekerheid. Zeker als iedereen zich eraan houdt. Maar ja, alles is voor interpretatie vatbaar, zelfs een bord.

En dit bord dan?

Tja, hier is heel veel over te zeggen. Je kunt het niet goed zien, maar als ik de foto uitvergroot staat naast 'Honden aan de lijn!' art 441 van het Wetboek van Strafrecht. En dan denk je natuurlijk als rechtgeaarde burger, oppassen geblazen. In het WvS staat echter dit;

Artikel 441

Met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de derde categorie wordt gestraft hij die de inhoud of de strekking van hetgeen door middel van een onder zijn beheer staande of door hem gebruikt radio-ontvangapparaat is opgevangen en, naar hij redelijkerwijs moet vermoeden, niet voor hem of mede voor hem bestemd is, hetzij aan een ander meedeelt, indien hij redelijkerwijs moet vermoeden, dat dan openlijke bekendmaking van de inhoud of de strekking volgen zal en zodanige bekendmaking volgt, hetzij openlijk bekend maakt.

Gelezen? Welk radio-ontvangapparaat? Als honden niet aan de lijn worden gehouden gaan ze dan een radio-apparaat opgraven wat ze daar in een vorig leven in het geheim hebben verstopt om dan nu stiekem naar Martin Gous te kunnen gaan luisteren? Of zijn ze bang dat Serious Request zijn glazen huis daar gaat neerzetten met alle overlast van dien?

Hmm, en dan de volgende; 'Hier wordt niet gestrooid?' Wat wordt hier niet gestrooid? Wie strooit hier niet? Mag je hier niet strooien, ook niet wat strooigoed voor kinderen, of wat zaad zodat er mooie klaprozen gaan groeien in de berm? Is het bord eigenlijk alleen voor zwart-wit-gekleurde-getinte-gele-niet zwart/niet witte Pieten bedoeld? En als het dan om pekel gaat, waarom staat het bord er überhaupt als het twee dagen in het jaar sneeuwt dan wel glad is met de huidige klimaatopwarming?

En stel dat er op die twee dagen niet gestrooid wordt, zouden mensen dan niet zelf zien dat er sneeuw of ijzel ligt en wat voorzichtiger gaan doen? Oh, en nog iets, als er dan maar een paar dagen gladheid heerst, dan kan de privé eigenaar van dit stukkie land toch wel even met het handje wat Jozo zout op die 200 meter neersodemieteren? Als tegenprestatie voor al die verboden?

En om nog even door te gaan, waarom staat er dat het privé terrein is en er dus toegang verboden is maar tegelijkertijd mogen er wel voetgangers en fietsers doorheen? Bromfietsers dan weer niet, want die vinden we niet leuk. Lijkt me discriminerend. En scooters dan of electro autootjes of mensen op een step of skateboarders of streetbikers of freerunners of mensen op E-bikes of oude omaatjes met rollators (als je goed kijkt is het eenrichtingsverkeer vanwege de breedte en het paadje is 200 mtr. lang, dat kan lang wachten worden voor de niet gediscrimineerden)? Oh, wacht even, ik zie er nog een over het hoofd. Honden mogen ook. Baasjes die honden bij zich hebben mogen ook. Huh??!! Die wel?

Moeilijk hoor, borden. Ja, ik doe zelf nu ook moeilijk, ik weet het. Makkelijk moet het zijn. Minder borden zou het makkelijk maken. Of borden met een goedwillend advies en dan bepaal je zelf wat je ermee wilt doen op basis van gezond verstand. Of hebben we dat niet?

Dit bord is dan wellicht een goed voorbeeld, voorzien van een 'advies', notabene eigenhandig gemaakt door iemand met smetvrees;

Want er werd wat afgepoept door de mensen in deze straat. Overal zag je mensen poepen. In hun eigen tuin, bij de ander, op de stoep, in de brievenbus enz. Een en al gepoep. De bordenmaker durfde niet meer de straat op. Dus, zocht zij een inhouse hobby. Ze besloot zelf een bord te maken. Lekker met verf, lettermallen, een hamer en wat spijkers aan de slag. Ze is nu beleidsmedewerker verkeersveiligheid en ze leidt de commissie Bordenmakerij bij de Gemeente. Ze heeft in no time van haar hobby haar werk weten te maken.

En hoe ging het verder met haar bord? Wat is het resultaat van dit bord? De poepepidemie heeft zich verplaatst naar andere wijken. Toch iets bereikt zullen we maar zeggen.

Dan toch maar gewoon weer terug naar het gezond verstand. Zoals in Drachten. Daar hebben ze jaren geleden op het Laweiplein (een druk knooppunt waar vele ongelukken gebeurden) alle verkeersborden, pijlen, stoplichten en andere visuele aanwizjingen verwijderd. Resultaat; drastische afname van het aantal verkeersongelukken en veel betere doorstroming van het verkeer. En niet tijdelijk, blijvend. Nog mooier; allerlei delegaties van verkeerskundigen uit de hele wereld bezoeken Drachten tot op de dag van vandaag om hier van te leren.

Het ziet er nog mooi uit ook;


9 keer bekeken