Zoeken
  • Noguru

Het best voor de mensen verborgen gehouden geheim (en de plek waar het te vinden is… ;-) )


Drie Goden uit India uit het verre verleden zaten op een berg. Ze overlegden hoe

ze het geheim over een moeiteloos leven konden verbergen voor de mensen. Één

God wilde het verbergen op de hoogste berg in de wereld.

Een plek bijna zonder zuurstof en niet te bereiken. Na enig overleg was dit toch

niet zo’n goede plek. Mensen zouden wel een manier bedenken er toch te komen

en iets te verzinnen om met het zuurstof gebrek om te gaan.

Een andere God kwam met het idee het te verbergen op de diepste en donkerste

plek in een van de oceanen. Dit leek hun een goed idee en ze besloten er een

paar nachtjes over te slapen.

Ze onmoetten elkaar weer na een paar dagen.

Het leek hun alle drie achteraf toch niet de goede plek. De mensen zouden wel

een machine uitvinden waarmee ze naar de bodem van de oceaan konden komen.

De eerste God zei; “We moeten iets bedenken waar de mensen zelf nooit aan

zouden denken om daar te gaan zoeken, die plek moet er toch zijn.” De derde God

riep; “Ik weet een plek , we verbergen het geheim in de mensen zelf.”

En zo geschiedde.....


5 keer bekeken