Zoeken
  • Noguru

Laat Niemand Ooit Je Nog Wijs Maken Dat Je Een Vak Moet Leren


Een vak leren en dan komt alles goed.

Je ouders zeiden het vaak, toch?

En nu heb je een vak geleerd en heb je wellicht een baan.

En, krijg je er iedere dag energie van en wil je er iedere dag graag je energie aan geven?

Misschien zeg je ja, en dan heb je het getroffen.

Dan behoor je tot de 12% doelgroep van mensen die voor een organisatie werken en die werkelijk bevlogen zijn in hun werk maar ook over hun werk erg bevlogen zijn.

Dan heb je waarschijnlijk als kind al een beeld gehad van wat je later wilde worden zonder dat je werd beïnvloed door anderen.

En toch garandeer ik je dat er een moment komt dat je ook jouw andere interesses en talenten wil benutten. Niet worden beïnvloed als kind bestaat namelijk niet ;-)

Veel kinderen hebben meerdere talenten en interesses.

En als ze als kleuter worden gevraagd wat ze later wilde worden dan krijg je vaak een droombeeld te horen. Logisch dat ze dat zeggen als ze net aan het kleuteren zijn.

Kinderen kunnen zelfs als ze al op de middelbare school zitten moeilijk een vervolgstudie of een beroep kiezen.

Zelfs mijn zoon van ruim 17 jaar weet het nog niet (ondanks mentoren en loopbaanadvies op school).

Hij wil graag na zijn eindexamen HAVO een jaar naar het buitenland.

Hoe zou dat toch komen?

Misschien hebben we geleidelijk aan met name het linkerdeel van ons brein ontwikkeld?

En hoe ouder we als kind werden, hoe minder we werden uitgenodigd om meerdere delen van ons lichaam te verkennen en te leren gebruiken.

Ons hoofd, dat moest ontwikkeld worden, en met name dat linkerdeel.

Ons lichaam werd steeds meer een transportmiddel om ons hoofd te dragen en te vervoeren van A naar B.

Want vertel eens eerlijk; besteedde je op de middelbare school nog steeds evenveel uren aan dansen, zingen, schilderen, sporten als aan wiskunde, economie en natuurkunde?

Mooi voorbeeld van wat er dan kan gebeuren; je kent het wel, de opmerking van iemand of meerdere om je heen die zeggen dat ze niet kunnen dansen. En als ze dan toch gaan dansen, dan zie je enige beweging echter volstrekt uit het ritme. Het ziet er komisch uit. En tegelijkertijd is het tragisch, ritmisch dansen vereist een getrainde geest (links en rechts vloeien dan in elkaar over), een geest die volledig benut is.

Overigens, bewust uit de maat dansen is natuurlijk weer heel leuk voor degenen die wel dat gevoel voor ritme hebben. Doe maar eens. Leuk experiment en geweldig voor je brein ook. En...... na 1 minuut (in de video hieronder) ongeveer, kan er dan dit gebeuren,;

Gelukkig zitten wij als Renaissance Souls niet vast aan één vak.

Dat komt wellicht omdat we een voorkeur hebben voor beweging.

Beweging van lichaam en geest. Het hele pakket.

Als je die wonderbaarlijke combinatie in beweging houdt, blijf je helder in je bovenkamer en benut je de capaciteiten van die bovenkamer.

En leer je veel beter te luisteren naar signalen die je lichaam je geeft.

Creatieve oplossingen, onverwachte combinaties van ideeën, heldere inzichten, openbaringen ontstaan dan zo maar.

Precies zoals onze natuur is.

Wij zijn organische creaties.

Creaties die voortdurend veranderen en continue in beweging zijn, neen, moeten zijn.

Koester die levenskracht.

Dan ga je langzamerhand zien wat jouw ware carrière is.

Dan ga je je eigen regels ontdekken.

Dan ga je je eigen overvloed ontdekken.

Dan ontdek je ook hoe al jouw talenten met elkaar verbonden zijn.

#renaissancesouls #scanners #polymaths #creatievegeneralisten #brainwashonline #iederedagvrij

8 keer bekeken