Zoeken
  • Noguru

Laat Je Zelf Zien En Regen'


Een student was ooit in gesprek met Anthony de Mello, een Indische psychotherapeut en priester, en ze waren met elkaar in gesprek over 'helpen'.

Op een gegeven moment zei Anthony; 'Ik pobeerde altijd te helpen, maar dat werkte niet echt, ik ben er mee gestopt'.

De student vroeg natuurlijk; 'Maar wat doe je dan wel?'

Anthony antwoordde; 'Ik regen'.

De student; 'Huhhhh?!'

Anthony; 'Wat ik bedoel is dat ik er volledig ben. Ik doe wat ik doe. Ik ben wat ik ben. En ik regen. Regen valt soms op vruchtbare grond en dan groeit er meteen iets, regen valt soms op droge grond en dan maakt het de grond vruchtbaar voor toekomstige groei en regen valt soms op een rots en dan gebeurt er niet veel. En dat is wat het is. Sommige mensen houden van de regen, sommige mensen houden niet van de regen. Dat is ook wat het is. Wat we allemaal kunnen en mogen doen, is je zelf laten zien en te regenen, zomaar.'

En dit is onze natuur.

Zijn wat we al zijn.

We kunnen de zwaartekracht niet veranderen, we kunnen eb en vloed niet veranderen, we kunnen onze ware natuur ook niet veranderen.

Onze ware natuur van welzijn, vreugde, vrede, liefde en veerkracht.

Overgoten met wat DNA maakt het tot wat we zijn.

Dus als je al dat potentieel bent dat een Renaissance Soul, of creatieve generalist, of multigetalenteerde is, laat het dan regenen.

Zomaar.

Als vanzelf.

#renaissancesouls #iederedagvrij #polymaths #scanners #multigetalenteerden #multipotenitliates

0 keer bekeken