Zoeken
  • Noguru

OK Zijn Is Er Altijd


Onze gemoedtoestand verandert continue.

Hoe we ons voelen op een dag kan zomaar veranderen.

Het is constant in beweging.

De volgende dag idem.

Daaronder huist een algemeen gevoel, een vaste grond van OK zijn.

Het woont onder onze gemoedtoestand van positiviteit of negativiteit, van verdriet of euforie, van humeurig tot enthousiast.

Het is een soort van compleet zijn.

Dat is er altijd.

Dat gaat nooit weg.

We kunnen het ook wel levendigheid noemen, of onbegrensde energie, of een veld van aandacht, dat wat er altijd is. Iets wat altijd in beweging is. Dat nooit vertrekt. Dat constant daar is en wat niet persoonlijk is. Het heeft geen identiteit. Het kent geen oordeel of veroordeling. Het is.

Dus stel je voor dat je een penalty moet nemen, of dat je een presentatie moet geven, of dat je een examen moet doen, of dat je iemand die je kent dat moet doen, of dat je kind mee doet in een toneelvoorstelling op school, weet dan dat wat er ook gebeurt, dat wat er is nooit weg gaat.

Dus jouw OK zijn of dat van een ander is niet afhankeljk van of je actie of dat van een ander slaagt of niet.

Je wordt niet meer of minder OK door jouw prestatie.

Jouw OK-zijn is er altijd. Daar hoef je niets voor te doen.

Natuurljk oefen je wel vaardigheden in het nemen van een penalty, het geven van een presentatie enz. Je hoeft echter niets te doen aan je mind-set. Je hoeft niet te werken aan je zelfvertrouwen. Je hoeft niet geen pillen te nemen om je zenwuwen onder controle te houden. Dit alles verdwijnt als je weet dat je altijd OK bent.

Betekent dat dan dat je niets meer voelt als je in iets slaagt of niet?

Neen, natuurlijk niet, je voelt iets natuurlijk, weet dat dat gevoeld mag worden.

Jouw OK zijn blijft echter altijd. Het is permanent en constant.

Dit weten zorgt ervoor dat de druk afneemt.

Je voelt je vrijer te doen wat je wilt doen.

Jouw OK zijn hangt niet af van jouw prestatie.

Jouw OK zijn is er altijd.

Jouw OK zorgt ervoor dat je vrij bent.

Iedere Dag.

#iederedagvrij #renaissancesouls #polymaths #multigetalenteerden #multipotenitliates #hoogbegaafden

6 keer bekeken