Zoeken
  • Noguru

Jouw Vrije Ruimte


Oftewel de vrije ruimte waar we het gevoel hebben dat we er niet helemaal bij horen.

We zijn niet zwart of wit.

We zijn niet goed in een specifiek gebied.

We zijn niet geïnteresseerd ons te verdiepen in een gebied voor de rest van ons leven.

We willen ons niet alleen verdiepen in geestelijke uitdagingen maar ook in fysieke uitdagingen.

We willen ons niet storten op een idee maar meerdere ideeën met elkaar combineren.

Omdat de wereld houdt van zwart en wit, is lekker duidelijk, biedt dat voor ons de kans de vrije ruimte ertussen te pakken.

De vrije ruimte waarin wij onze identiteit of liever gezegd voorkeuren, interesses en talenten kwijt kunnen.

Wat zie je? De wolken, grijs, zwart, wit, blauw, vrije ruimte, slagroom, kleurschakeringen...?

Renaissance Souls noem ik ons graag.

Margaret Lobenstine schreef hier als eerste over in de 21 eeuw.

De term komt natuurlijk uit de Renaissance periode.

Je ontwikkelen als volledig individu zowel fysiek als geestelijk werd in de periode na de Middeleeuwen gezien als een vanzelfsprekend iets. Renaissance betekent letterijk 'wedergeboorte'. De Middeleeuwen werden toen gezien als een periode van verval en met name de Italiaanse humanisten beschouwden de periode erna als een periode waarin de verworvenheden van de klassieke oudheid weer tot leven moesten komen.

Die volledige ontwikkeling van het individu is er nog steeds.

Je kunt overal wel een cursus of opleiding over wat dan ook volgen.

Maar weinig wordt met elkaar gecombineerd.

Ook is het huidige onderwijssysteem erop gericht je op te leiden tot zwart of wit.

Banen zijn vaak ook zwart of wit.

Grijs kennen we niet.

Nu, wij wel.

Wij als Renaissance Souls kennen die vrije ruimte maar al te goed.

Wij spelen ermee.

Wij zijn die ruimte.

Wij zijn van die ruimte.

Wij gaan er in op.

Wij weten dat het niet een vrije ruimte is waar we er niet bij horen.

Wij weten dat het een ruimte is waarin we helemaal ons zelf kunnen zijn.

Wij weten dat we onze omgeving daar niet voor nodig hebben om erin te mogen passen.

Lekker puh!

#renaissancesouls #creatievegeneralisten #iederedagvrij #scanners #multigetalenteerden #multipotentialite #polymaths

12 keer bekeken