Zoeken
  • Noguru

Word in Godsnaam niets!


Ja, niets.

We moeten echter iets zijn.

Dat is ons ooit verteld en dat gaat ons hele leven door.

In de wieg al wordt gekeken op wie je 't meeste lijkt. Mama of papa, ja zelfs, opa en oma

worden erbij gehaald. En je wordt al meteen lief, schattig, mooi of wat al niet meer genoemd.

Die labels gaan het hele leven door.

We hebben het nodig om onderscheid aan te kunnen brengen.

Dat onderscheid is handig in de interactie en het is handig voor de duiding.

De een is dat, de ander is dat.

En soms zijn er veel verschillen en soms zijn er veel overeenkomsten.

Alles om ons heen heeft een naam of een identiteit.

Een vaas is een vaas, een auto is een auto. de maan is de maan, de stoel is een stoel, de mens is een mens, een dier is een dier. Enz.

Zo hebben we dat met elkaar 'afgesproken'.

Ook hebben we dat nodig om te kunnen functioneren in het leven.

Weten dat het een anders is dan het andere.

En bovendien als niet duidelijk zou zijn waar het een begint en het ander ophoudt dan zou

je continue overal tegen aan botsen. Of je zou continue denken dat jij de ander bent met als gevolg dat je met iedereen wilt knuffelen en meer van dat.

De wereld is daarmee duaal.

Dualiteit kent het een en het ander.

Tegenpolen.

Liefde kent angst.

Boven kent onder.

Vrede kent oorlog.

Links kent rechts.

Gevangen kent vrij.

Enz.

Die tegenstellingen kunnen niet zonder elkaar.

Tegelijkertijd zorgen ze voor wrijving.

Wrijving laat creativiteit ontstaan zegt men.

En creativiteit is nodig voor nieuwe oplossingen voor grote en kleine issues.

Wrijving laat echter ook onrust, strijd, vechten, geweld enz. ontstaan.

Ook hier zien we dus weer tegenpolen.

En hoe zit het dan met het midden?

Als er geen liefde en angst is dan beland je in het midden ervan. Toch?

Ergens in ieder geval.

Waar dat is en hoe dat voelt weet niemand.

We weten ergens wel dat er iets moet zijn.

Het is geen van beiden, toch moet er iets zijn.

Het grote niets wat we niet snappen, niet kunnen vastpakken, benoemen, op kunnen tillen, door elkaar kunnen schudden, kunnen betasten, kunnen voelen.

Niets is.

Het is niet ergens.

Het is.

Overal.

In alles.

In ons.

Dat is.

Niets en iets, beide leeg in al zijn compleetheid.

#nondualiteit #renaissancesouls #polymaths #iederedagvrij #multigetalenteerden

0 keer bekeken