Zoeken
  • Noguru

DNA Verbinding en Factuurtjes


We zijn iets.

Een organisme.

Een pakketje moleculen.

DNA stringetjes.

Pakketje herinneringen en gewoonten.

Karaktertjes met eigenschappen.

Talenten, voorkeuren en eigenaardigheden.

Maar we zijn vooral uitingen van DNA materiaal afkomstig uit meerdere werelddelen. Een smeltkroes van genen die zich uiten in gezondheid, geklets, ziekte, gedoe, geëet, geslaap, gesex en andere activiteiten. We zijn DNA in beweging. DNA met vele verbindingen. DNA wat op die van een ander lijkt....

Het lijkt wel of al die verscheidenheid in met name talenten en voorkeuren er nu in overtreffende trap uit komt bij ons Renaissance Souls. En dat we elkaar daarin beginnen te ontdekken. Het begint nu ook te mogen. Langzaam maar zeker. Het is toch niet tegen te houden.

Vandaag stuur ik bijvoorbeeld facturen voor het zelf faciliteren van een communicatie workshop voor Rode Kruis, voor het organiseren van een Zwerfafval Festival, voor het presenteren van een Sportcafé, voor het verzorgen van individuele voetbaltrainingen en voor het verkopen van krantabonnementen voor de Persgroep.

Herken je dit?

Ben jij ook niet tegen te houden?

Of....?

#renaissancesouls #iederedagvrij #creatievegeneralisten #polymaths #scanners #multipotentialites

0 keer bekeken