Zoeken
  • Noguru

De kip of het ei, wat was er eerst?


Was de vlinder er eerder dan de bloem?

Was de zon er eerder dan de maan?

Wat eten er eerst of de ontlasting ervan?

Was de traan er eerder dan het huilen?

Was de schaar er eerder dan het groeiende haar?

Was de erectie er eerder dan het ophouden van je plas?

Was de letter er eerder dan het woord?

Was de sleutel er eerder dan het sleutelgat?

Was de God van de lente er eerder dan de bloem?

Was jouw zelfbewustzijn er eerder dan jouw IK?

Was adem halen er eerder dan de ademhaling zelf?

Was het delen van de cel er eerder dan de celdeling zelf?

Was het goede er eerder dan het kwade?

Was het tegenovergestelde er eerder dan het tegenovergestelde van het tegenovergestelde?

Was het uitsterven er eerder dan nieuwe vormen van leven?

Was God er eerder dan Jezus?

Was het bedenken van een entiteit er eerder dan de entiteit zelf?

Was de man er eerder dan de vrouw?

Was het zogenaamde begrijpen van het leven er eerder dan het leven zelf?

Was het water er eerder dan het land?

Was het dogma er eerder dan het geloof er in?

Was de echte realiteit er eerder dan de onechte realiteit?

Was het verdrinken er eerder dan het water?

Was het loslaten er eerder dan het vertrouwen in'?

Was de grap er eerder dan de lach?

Was het oosten er eerder dan het westen?

Was niet denken er eerder dan het denken?

Was dat er eerder dan dit?

Was ying er eerder dan yang?

Was toeval er eerder dan het lot?

Was het licht er eerder dan het donker?

Was het ene er eerder dan het andere?

Was de aarde er eerder dan dat wat de aarde creëerde?

Was dat wat de aarde creëerde er eerder of was de gedachte eraan er eerder?

Of was de gedachte alleen al een illusie en dus wat de aarde creëerde al helemaal?

Hmmmm......

Tja....

Laten we het erop houden dat de kip het ei nodig heeft en andersom.

Dat wat bij elkaar hoort zijn als het ware polen die elkaar nodig hebben;

dus au heeft wow nodig,

dus leven heeft dood nodig,

zij zijn verbonden.

Valt de een weg dan valt de ander ook weg.

Dus geen uitsterven zonder nieuw leven.

Dus geen kater zonder drank.

Dus geen leegte zonder volheid.

Dus geen iets zonder niets.

Dus geen trilling zonder energie.

Dus geen talent zonder multi-talent.

En dat geldt ook voor betekenisvol en zinloos.

Alles is altijd 2 dingen tegelijk.

Het is nooit het een of het ander alleen.

Het is beide.

Dus werken aan wat dan ook kent altijd een begin en een einde, tenminste....

In de realiteit die wij voor echt houden,

in die realiteit zit dit alles.

We hebben dat gecreëerd met z'n allen, dat ene en het andere;

voor duiding,

voor houvast,

voor dagelijks functioneren,

voor controle,

voor gelijk hebben en krijgen,

voor winnen en verliezen.

voor verschil creëren en in stand houden.

En ook dat alles is maar schijn.

Het is niets, het is betekenisloos.

Dat wat is, wat in alles is, kent dit niet.

Dat wat is, is.

Betekenisloos en zinloos.

Net zoals wij allen dat ook zijn.

Wij zijn immers niets.

Niets dat iets claimt te zijn.

En daar heb je geen kip of ei voor nodig.

Het is.

---------------------------------------------------

De podcast van deze blog vind je hier.

#nondualiteit #MAAN #podcast #renaissancesouls #multigetalenteerden

0 keer bekeken