Zoeken
  • Noguru

De wil die wil.


Wil wil niet iets.

Als jij iets wilt dan lijdt je.

Willen betekent dat er een tekort is aan.

Het voelt als een soort verkramping in je lijf, klein of groot.

Dus stel; je hebt trek of honger en je wilt iets eten, dan is het idee dat als je iets te eten hebt je wil verdwijnt.

En daarmee je lijden verdwijnt. Dat is dan ook de idee.

Dus als we iets willen dan zijn we zo afgericht dat we meteen dit en dit en dit willen en ook nemen en liever nog krijgen. En snel ook. En we denken dan ook dat het lijden opgelost is. En genot verschijnt en het liefst blijvend.

Echter de wil wil alleen maar. De wil zelf wil niet iets. Die wil alleen maar.

De wil wil alleen maar willen.

Dus als we hebben wat we willen springt die wil zomaar uit zichzelf over naar iets anders.

Of we nu willen of niet.

Die wil hopt de hele tijd van het ene naar het andere.

Die is onstopbaar.

Ook niet te stoppen door ons.

Het gebeurt gewoon zoals het gebeurt omdat de wil wil.

Dus als je nu tegen jezelf zegt, ga nu eens doen wat je zelf wil, of ook als een ander dat tegen je zegt, dan zeg je dat je iets moet bereiken of dat er iets te bereiken is.

Je mot een doel hebben.

En als je dan dat doel bereikt, dan is het walhalla daar. Zogenaamd dan want die wil die wil is er nog steeds. Dus die wil dan weer. Dat houdt niet op. Dus denk je dat je weer een nieuw doel hebben. En dat gaat maar door. Dat is de natuur van die wil.

Jij wilt dat niet, die wil wil dat. Zomaar.

Er is dus niet iemand die het wil.

Er is dus ook niet een identificatie mogelijk met die wil.

Die wil wil alleen maar.

Die wil heeft geen identiteit of karakter of kenmerken of een drive of een omschrijving.

Het is wat het is.

Sommige noemen die wil verlangen of wens.

Het maakt niet uit.

Het maakt sowieso dus niet uit.

Wil komt en blijft komen.

Hoef je niets aan te doen. Je hoeft niet te proberen die wil te beheersen opdat je daarmee het gevoel aan tekort gaat beheersen.

Dat niet hoeven is trouwens wel zo makkelijk ook.

Die wil gebeurt toch wel.

Je hoeft je niet druk te maken over wat er te willen is, die wil komt toch wel in welke vorm dan ook. Je hoeft je ook niet druk te maken om in beeld te brengen wat je nu precies wilt. Die wil doet toch wel zijn ding.

Zomaar.

Je hoeft je ook niet druk te maken of je te veel of te weinig wil. Ook niet in relatie tot anderen.

Die wil wil gewoon. Niet meer of minder dan wat dan ook.

Zomaar.

Ook op soundcloud.

#boeddhisme #zen #nondualiteit #advaitavedanta #RenaissanceSouls #creatievegeneralisten

0 keer bekeken